Szkolny Ośrodek Kariery, działający w ZSTiO jest miejscem,
w którym nasi uczniowie mogą otrzymać pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i satysfakcjonującej kariery zawodowej.

W naturze ludzkiej leży, że odpoczynek po jednej pracy znajdujemy tylko w pracy innej.
~ François Anatole Thibault
Edukacja to nie uczenie się faktów, a przyzwyczajenie umysłu do myślenia.
~ Albert Einstein
Patrz na siebie jak na osobę, którą chcesz się stać, a nie na taką, którą jesteś dziś.
~ Brian Tracy
Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej kreowanie.
~ Peter Drucker