Co to jest OTK?

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Polsce jesienią 2009 roku. Adresatami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa.

Dlaczego OTK?

POTWIERDZAMY, za najnowszą Rezolucją UE z 2008 roku, definicję „poradnictwa pojmowanego jako ciągły proces umożliwiający obywatelom w każdym wieku i w każdym momencie ich życia określenie zdolności, kompetencji i zainteresowań potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych i zarządzania swoimi własnymi ścieżkami edukacji, pracy i jako wszelkie działania, w których te zdolności i kompetencje są nauczane i/lub używane”.

UDOWODNIAMY, że „poradnictwo dotyczy całej gamy indywidualnych i wspólnych aktywności odnoszących się do udzielania informacji zawodowej, doradzania, określania kompetencji, wspierania i nauczania podejmowania decyzji oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do zarządzania karierą zawodową”.

Dla kogo OTK? Co roku idea OTK inspiruje pracę szkoły podstawowej z uczniem w obszarze wczesnej orientacji zawodowej połączonej z rozwijaniem zainteresowań i odkrywaniem mocnych stron. Uczniowie gimnazjów, szkół zawodowych, liceów mają dzięki aktywnemu udziałowi w OTK, szansę głębszej przygody z zawodem, kontaktu z pracodawcą, wycieczki do szkoły wyższego szczebla, uczelni…

Program szkolny: