Pełna nazwa szkoły:
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica
Adres e-mail:
sekretariat@zstio.net.pl
Numer telefonu:
(85) 675 25 33 / 675 00 77
Numer fax:
(85) 675 02 15
Adres:
15-002 Białymstok ul. Sienkiewicza 57